ÚČINNÁ ÚLEVA OD ALERGICKÉ RINITIDY

Prokázaná úleva od svědění a slzení očí, teď bez lékařského předpisu1,2

 

 • Významná úleva od svědění a slzení očí způsobeného alergickou rinitidou.3
 • Klinické studie prokázaly, že léčivý přípravek FLIXONASE zajistil víc než 40% zlepšení celkového skóre očních příznaků (TOSS) za 7 dnů v porovnání s 26% zlepšením u placeba a 50% zlepšením TOSS za 14 dnů v porovnání s 31 % u placeba.11

Úleva od příznaků alergické rinitidy

Flixonase poskytuje symptomatickou léčbu alergické rinitidy, která vzniká v důsledku pylových alergenů nebo jiných vzdušných alergenů (jako jsou prachoví roztoči, spory plísní nebo zvířecí alergeny). U některých pacientů nemusí být během prvních několika dnů dosaženo plného účinku léčby, a proto může být nutné léčbu pacientů s anamnézou sezónní alergické rýmy zahájit několik dnů před očekávaným začátkem sezóny pylů tak, aby nedošlo k rozvoji příznaků.

Aby bylo dosaženo plného účinku, doporučuje se pravidelné používání.

Léčba nemá přesáhnout dobu expozice alergenům. 2

Nebylo prokázáno, že by kombinace s cetirizinem byla účinnější4,5

Vaši pacienti nemusí potřebovat nic víc než jen FLIXONASE. V klinických studiích srovnávajících účinnost přípravku FLIXONASE vs. FLIXONASE plus cetirizin lékaři a pacienti nehlásili:†2

 • Významné rozdíly v úspěšnosti léčby4,5
 • Významné rozdíly v průměrném počtu dnů bez symptomů alergické rinitidy4,5

Prokázaná účinnost u sezónní a celoroční alergické rýmy

Vzhledem k mechanismu účinku může dosažení maximálního účinku přípravku FLIXONASE trvat několik dnů. Aby bylo dosaženo plného účinku, doporučuje se pravidelné používání jednou denně.2

Doporučený lék na léčbu alergické rinitidy

INS, jako například FLIXONASE, se doporučují k počáteční a udržovací léčbě alergické rinitidy.

 • Léčebné pokyny ARIA
  Léčebné pokyny ARIA, vydané v partnerství se Světovou zdravotnickou organizací, doporučují léčbu  INS, jako například FLIXONASE, jako léčbu první linie v případech středně závažných až závažných onemocnění.8
 • Dlouhodobá léčba alergické rinitidy
  Léčba INS je uznávána jako nejúčinnější dlouhodobá léčebná možnost pro alergickou rýmu8,10

†FLIXONASE® 200 µg jednou denně v porovnání s Flixonase 200ug jednou denně a 10 mg cetirizinu.

Nástup účinku úlevy od příznaků alergické rinitidy

 • U některých pacientů začíná FLIXONASE působit na příznaky alergie za 2-4 hodiny1,2
 • U většiny pacientů bude dosaženo určité úlevy od nosních a očních příznakú alergické rinitidy po 12 hodinách1,2
 • Významné zlepšení příznaků alergie za 24-48 hodin2
 • Maximálního účinku u pacientů s alergickou rýmou bylo dosaženo za 3-4 dny1,2


Pro maximální užitek doporučte pacientům s alergiemi, aby pokračovali v užívání přípravku FLIXONASE po dobu 3-4 dnů a aby jej poté začlenili do svého každodenního života*.1,2 Léčba nemá přesáhnout dobu expozice alergenům.

*Dospělí ve věku 18 let a více aplikují dva vstřiky do každé nosní dírky jednou, nejlépe ráno.
V případě závažných příznaků může být nutné podat dva vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně, avšak pouze krátkodobě. Jakmile se podaří příznaky zvládnout, je možné používat udržovací dávku jeden vstřik do každé nosní dírky jednou denně.

Léčbu je třeba ukončit nebo se poradit s lékařem, pokud během 7 dnů nedojde ke zlepšení. S lékařem je třeba se rovněž poradit, pokud se příznaky zlepšily, ale nejsou ještě úplně zvládnuté. Tento léčivý přípravek není vhodné používat po dobu delší než 3 měsíce bez konzultace s lékařem. Léčba nemá přesáhnout dobu expozice alergenům.

Bezpečnostní profil1

FLIXONASE je kortikosteroid s nízkou (<1 %) systémovou absorpcí.1 Nízká systémová absorpce minimalizuje potenciál systémových nežádoucích účinků.1,2

Nízká systémová absorpce

Schváleno k dlouhodobému užívání

 • FLIXONASE je schválen k léčbě celoročních příznaků2
 • Dospělí, kteří musí přípravek užívat denně po dobu delší než 3 měsíce, by se měli poradit s lékařem. Aby bylo dosaženo plného účinku, doporučuje se pravidelné používání. Léčba nemá přesáhnout dobu expozice alergenům.
Přípravku FLIXONASE důvěřují lékaři a lékárníci při  úlevě od příznaků alergické rinitidy již více než 20 let. 1,2

Literatura:

 1. Data on file. GSK. 2014.
 2. SPC léčivého přípravku Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze.
 3. DeWester J, Philpot EE, Westlund RE, Cook CK, Rickard KA. The efficacy of intranasal fluticasone propionate in the relief of ocular symptoms associated with seasonal allergic rhinitis (. Allergy Asthma Proc. 2003;24(5):331-337.
 4. Benincasa C, Lloyd RS. Evaluation of fluticasone propionate aqueous nasal spray taken alone and in combination with cetirizine in the prophylactic treatment of seasonal allergic rhinitis. Drug Invest. 1994;8(4):225-233.
 5. Ratner PH, van Bavel JH, Martin BG a kol. A comparison of the efficacy of fluticasone propionate aqueous nasal spray and loratadine, alone and in combination, for the treatment of seasonal allergic rhinitis. J Fam Pract. 1998;47(2):118-125.
 6. Nathan RA, Bronsky EA, Fireman P a kol. Once daily fluticasone propionate aqueous nasal spray is an effective treatment for seasonal allergic rhinitis. Ann Allergy. 1991;67(3):332-338.
 7. Banov CH, Woehler TR, LaForce CF a kol. Once daily intranasal fluticasone propionate is effective for perennial allergic rhinitis. Ann Allergy. 1994;73(3)240-246.
 8. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA a kol. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (, aktualizace 2008. 2008;63(dod. 86):8-160. 
 9. Shinkwin CA. Pokyny pro léčbu alergické rýmy [slide presentation]. Studijní den pro praktické lékaře v Bon Secours. Prezentováno dne 28. ledna 2012. http:www.bonsecours.ie/contentfiles/GP%20and%20Consultants/ALLERGIC%20RHINITIS1.ppt. Stav k 17. prosinci 2014.
 10. Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein DI a kol., ed. The diagnosis and management of rhinitis: an updated practice parameter. J Allergy Clin Immunol. 2008;122(2 dod.):S1-S84.