JINÝ NEŽ BĚŽNÉ LÉKY NA LÉČBU ALERGICKÉ RINITIDY

FLIXONASE udělá více pro blokaci alergické kaskády

FLIXONASE působí tak, že blokuje 6 klíčových mediatorů zánětu, nejen histamin*1-4:

 • histamin
 • prostaglandiny
 • leukotrieny
 • cytokiny
 • tryptázu
 • PAF (faktor aktivující deštičky)

 

* Většina běžných volněprodejných léků proti alergii (takzvaných antihistaminik, tedy nejpoužívanějších léčivých přípravků na alergii na základě dat IMS Health Czech republic 2015-2016) bojuje primárně pouze s 1 látkou spouštející příznaky alergie, histaminem. Flixonase jich zvládne 6 =  působí proti několika klíčovým zánětlivým mediátorům (histamin, prostaglandiny, leukotrieny, cytokiny, tryptáza a PAF). Přesný počet zánětlivých mediátorů a působení nejsou známy.  

 

Alergická reakce neznamená pouze histamin

Imunitní reakce těla na alergeny zahrnuje řadu reakcí časné i pozdní fáze - alergickou kaskádu.1,2,3,5 Do této kaskády je zapojeno mnoho mediátorů. Jednosložková perorální antihistaminika blokují ale primárně pouze histamin.5

Zatímco jednosložková perorální antihistaminika musejí být systémově vstřebána, aby mohla působit na nosní sliznici, FLIXONASE je podáván lokálně, působí přímo v nosní sliznici a poskytuje úlevu od příznaků alergické rýmy.4 Kromě úlevy od nosních příznaků alergické rinitidy je prokázáno, že FLIXONASE jako intranazální kortikosteroid (INS) také způsobuje úlevu od očních příznaků alergické rinitidy, jako je svědění a slzení.4 Léčivý přípravek je teď možné koupit bez lékařského předpisu.4 Poskytuje 24-hodinovou úlevu od příznaků alergické rinitdy.4

Zeptejte se svých pacientů, jak se jim daří kontrolovat příznaky alergické rýmy

Průzkum mezi pacienty ukázal, že 55 % lidí trpících alergickou rýmou není zcela spokojeno se svými stávajícími léky na alergickou rinitidu.16 Někteří by chtěli zkusit jinou léčbu alergické rinitidy a zjistit, jestli se jim uleví více.

Globální změny životního prostředí způsobují růst incidence a prevalence alergické rýmy7

Patří mezi ně:

 • Klimatické změny zvyšují úrovně CO2 po celém světě, což zase ovlivňuje rostliny7
  • Dřívější doba květu, jelikož jarní pylová sezóna začíná o 6 dnů dříve než v 60. letech 20. století8
  • Delší vegetační období, které prodlužuje pylovou sezónu (některé vědecké práce uvádějí delší období 13-27 dnů)9
  • Větší, silnější rostliny, které vedou ke zvýšené produkci pylu (předpokládaný odhad budoucího nárůstu o 90 %)7

FLIXONASE může pomoci při příznacích alergické rýmy

Dospělí ve věku 18 let a více aplikují dva vstřiky do každé nosní dírky jednou4, nejlépe ráno.

V případě závažných příznaků může být nutné podat dva vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně, avšak pouze krátkodobě. Jakmile se podaří příznaky zvládnout, je potřeba používat udržovací dávku jeden vstřik do každé nosní dírky jednou denně.

U některých pacientů nemusí být během prvních několika dnů dosaženo plného účinku léčby, a proto může být nutné léčbu pacientů s anamnézou sezónní alergické rýmy zahájit několik dnů před očekávaným začátkem sezóny pylů tak, aby nedošlo k rozvoji příznaků. Aby bylo dosaženo plného účinku, doporučuje se pravidelné používání.

Léčba nemá přesáhnout dobu expozice alergenům.

Léčbu je třeba ukončit nebo se poradit s lékařem, pokud během 7 dnů nedojde ke zlepšení. S lékařem je třeba se rovněž poradit, pokud se příznaky zlepšily, ale nejsou ještě úplně zvládnuté.

Tento léčivý přípravek není vhodné používat po dobu delší než 3 měsíce bez konzultace s lékařem.4

Pediatrická populace:

Z důvodu nedostatečné zkušenosti se FLIXONASE nemá používat u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Častá alergická rinitida vyžaduje lepší léčbu a kontrolu7

Dlouhodobá expozice vyššímu počtu alergenů v životním prostředí je klíčovým faktorem nárůstu chronické alergické rýmy, nárůstu závažnosti příznaků alergické rinitidy a odpovídajícího zhoršení kvality života pacientů. Průzkumy ukazují, že:

 • Více než jedna třetina lidí trpících alergickou rinitidou tvrdí, že jsou v práci méně produktivní.11
 • 93 % jich uvádí horší výkonnost při výuce.12
 • Přes 45 % pacientů uvádí pocit únavy.13
 • 77 % lidí trpících alergickou rýmou má problémy se spaním.13

FLIXONASE může pomoci se zmírňováním příznaků alergické rýmy, která zhoršuje kvalitu života

Účinná kontrola příznaků léčivým přípravkem FLIXONASE může pomoci také při úlevě od únavy a podrážděnosti v souvislosti s alergickou rinitidou.14,15

Literatura:

 1. Derendorf H, Meltzer EO. Molecular and clinical pharmacology of intranasal corticosteroids: clinical and therapeutic implications . Allergy. 2008;63(10):1292-1300.
 2. Hallgren J, Pejler G. Biology of mast cell tryptase: an inflammatory mediator ). FEBS J. 2006;273(a):1871-1895.
 3. Bachert C, Geveart P. (1999). Effect of Intranasal Corticosteroids on Release of Cytokines and Inflammatory Mediators. Allergy 54(57):116-123.
 4. SPC léčivého přípravku Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze.
 5. IGE’s role in allergic asthma). Internetové stránky Americké nadace pro astma a alergie. https://www.aafa.org/display.cfm?id=8&sub=16&cont=54. Stav k 2. červnu 2014.
 6. Data on file. GlaxoSmithKline. 2014.
 7. Beggs PJ. Impacts of climate change on aeroallergens: past and future. Clin Exp Allergy. 2004;34(10):1507-1513.
 8. Menzel A, Fabian P. Growing season extended in Europe. Nature. 1999;37:659.
 9. Ziska L, Knowlton K, Rogers C a kol. Recent warming by latitude associated with increased length of ragweed pollen season in central North America. Proc Natl Acad Sci USA. 2011;108(10):4248-4251.
 10. Géhanno P, Desfougeres JL. Fluticasone propionate aqueous nasal spray compared with oral loratadine in patients with seasonal allergic rhinitis. Allergy. 1997;52(4):445-450.
 11. Blanc PD, Trupin L, Eisner M a kol. The work impact of asthma and rhinitis: findings from a population-based survey. J Clin Epidemiol. 2001;54(6):610-618.
 12. WAO White Book on Allergy. Milwaukee, WI: World Allergy Organization; 2011
 13. Brooks M. Allergic rhinitis a significant burden. Internetové stránky Medscape. http://www.medscape.com/viewarticle/739928. Zveřejněno dne 30. března 2011. Stav ke 27. březnu 2014.
 14. Craig TJ, Teets S, Lehman EB, Chinchilli VM, Zwillich C. Nasal congestion secondary to allergic rhinitis as a cause of sleep disturbance and daytime fatigue and the response to topical nasal corticosteroids. J Allergy Clin Immunol. 1998;101(5):633-637.
 15. Sardana N, Craig TJ. Congestion and sleep impairment in allergic rhinitis. Asian Pac J Allergy Immunol. 2011;29(4):297-306.
 16. New survey reveals many patients want more from their allergy medication. Asthma and Allergy Foundation of America website. http://www.aafa.org/display.cfm?id=7&sub=92&cont=529 . Accessed December 3, 2014.