DÁVKOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU FLIXONASE

Pohodlné dávkování přípravku FLIXONASE jednou denně1,4

Dospělí ve věku 18 let a více

 • Aplikujte 2 vstřiky do každé nosní dírky jednou denně. Neaplikujte více než 4 vstřiky do každé nosní dírky denně. Nepoužívejte více než doporučenou dávku.
 • V některých případech mohou být krátkodobě nutné 2 vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně, aby se tak dosáhlo lepšího zmírnění příznaků; poté by se měla dávka snížit na 1 vstřik do každé nosní dírky jednou denně.
 • U některých pacientů nemusí být během prvních několika dnů dosaženo plného účinku léčby, a proto může být nutné léčbu pacientů s anamnézou sezónní alergické rýmy zahájit několik dnů před očekávaným začátkem sezóny pylů tak, aby nedošlo k rozvoji příznaků.
 • Aby bylo dosaženo plného účinku, doporučuje se pravidelné používání.
 • Tento léčivý přípravek není vhodné používat po dobu delší než 3 měsíce bez konzultace s lékařem. Léčba nemá přesáhnout dobu expozice alergenům.
 • Léčbu je třeba ukončit nebo se poradit s lékařem, pokud během 7 dnů nedojde ke zlepšení nebo se příznaky zlepšily, ale nejsou ještě úplně zvládnuté.
 

Je důležité používat FLIXONASE pravidelně po celou doporučenou dobu léčby, nejlépe ráno.

FLIXONASE poskytuje 24-hodinovou úlevu od příznaků alergické rýmy při používání jednou denně.1-3 Pacienti mohou pociťovat první známky úlevy od alergie již v první den a plný účinek po několika dnech pravidelného užívání jednou denně.1

 

Jak používat přípravek FLIXONASE1,4

Dobře lahvičku protřepejte

PROTŘEPTE

Před použitím nové lahvičky přípravku, nebo pokud jste sprej po několik dní nepoužíval(a), aktivujte sprej tak, abyste následně aplikoval(a) správnou dávku. Dobře lahvičku protřepejte.

Odsttraňte zelený uzávěr

Odstraňte kryt.

Stlačte opakovaně trysku

PŘIPRAVTE

Držte lahvičku palcem dole a ukazovákem a prostředníčkem na každé straně trysky (podle obrázku). Palcem nehýbejte, prsty stlačte několikrát dolů, až se objeví jemná mlha. Trysku přitom nesmíte namířit ani na sebe, ani na nikoho jiného.

TOTO UDĚLEJTE POUZE TEHDY, POKUD:

 • Začínáte používat novou lahvičku.
 • Jste ji nepoužívali již týden.
 • Jste právě vyčistili trysku.

NEOBJEVILA SE ŽÁDNÁ MLHA?
Několikrát jste zapumpovali a stále se neobjevuje žádná mlha? Tryska spreje může být ucpaná. Viz ČIŠTĚNÍ SPREJE níže.

Jemně vydechněte

VYSMRKEJTE SE

Pro vyčištění nosních dírek se vysmrkejte.

Vložte trysku do nosu

Zamiřte

Jednu nosní dírku přidržte uzavřenou a špičku trysky spreje zasuňte do druhé dírky.

Miřte ve směru mírně od středu nosu

Do nosu zasuňte pouze špičku. Miřte ve směru mírně od středu nosu.

Nestříkejte do očí

UPOZORNĚNÍ:
Nestříkejte do očí. K použití pouze do nosu.

Nadechněte se a vstříkněte

NADECHNĚTE SE A VSTŘÍKNĚTE

Mírně se nadýchněte a současně jednou nebo dvakrát stiskněte trysku spreje (podle pokynů pro dávkování).

V nose pocítíte lehkou mlhu. Vydechněte ústy.

ZOPAKUJTE PRO DRUHOU NOSNÍ DÍRKU.
Trysku spreje otřete čistým kapesníkem a uzavřete krytem.

ČIŠTĚNÍ SPREJE

Čistá tryska spreje pomáhá při zajištění aplikace celé dávky. Čistěte ji každý týden a vždy v případě ucpání. Nesnažte se trysku uvolnit špendlíkem nebo ostrým předmětem, který ji může poškodit.

Čištění, krok 1 – sejměte trysku

SEJMĚTE

Sejměte kryt a trysku spreje tak, že ji uchopíte za spodní část a vytáhnete.

Čištění, krok 2 – proplachněte a vysuště

OPLÁCHNĚTE

Vložte trysku a kryt na několik minut do teplé vody a pak opláchněte pod tekoucí vodou. Zbytek vody oklepejte a nechte oschnout při pokojové teplotě.

Čištení, krok 3 nasaďte trysku

NASAĎTE

Miřte směrem od obličeje a trysku spreje jemně nasazujte, dokud neuslyšíte jemné cvaknutí.

Čištení, pokud je tryska zanesená, odmočte

PROPLÁCHOVÁNÍ

Pokud je tryska spreje stále zanesená, propláchněte ji v teplé vodě a po té opakujte kroky 2 a 3.

Literatura:

 1. SPC léčivého přípravku Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze.
 2. MedlinePlus. Nosní kortikosteroidní spreje. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/patientinstructions/000404.htm Stav k 10. dubnu 2015.
 3. Data on file. GSK. 2014.
 4. Příbalová informace léčivého přípravku Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze.