Tyto stránky jsou určeny pouze pro zdravotnické odborníky. Potvrzením, že jste zdravotnickým odborníkem dáváte souhlas s tím, že jste se seznámil/a
s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka dle platných právních předpisů. Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněna humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (lékař, lékárník).

Jsem zdravotnickým odborníkem Nejsem odborníkem